New Version

Animana Utgivelses Høydepunkter: Versjon 3.19

IDEXX Animana 3.19 inneholder flere nye funksjoner og forbedringer som er oppført nedenfor:

 

Nytt: Ventetidrapport

IDEXX Animana er stolte over å introdusere «Ventetidsrapport», som befinner seg under «Rapporter». Denne rapporten gir klinikkadministrator innsikt i hvor lang tid som brukes i de ulike stadiene av et besøk. Dette gjør det mulig å planlegge ressursbruk bedre og dermed forbedre kundetilfredsheten. Rapporten inneholder detaljer om klientnavn, pasientnavn og pasient art, og du kan filtrere resultater etter dato, avtalegruppe og hvem avtalen er for. Rapporten registrerer tidspunktet for endringer i avtale status og måler forskjellene mellom disse. Hvis en avtale ikke er endret i sekvensiell rekkefølge (for eksempel en avtale flyttet rett fra åpen til betalt), kan du huke av boksen «inkludere ikke-kronologiske statuser» for å inkludere disse. Se vår kb-artikkel: How do I generate a patient waiting time report?

 

Debitorer eksport inkluderer kundetelefonnummer

Vi har forbedret debitorene eksport (Finansiell> Debitorer> Excel Export), ved å legge til en kolonne med et kundetelefonnummer. Dette sparer deg tid ved at du ikke trenger å åpne hver kunde fil individuelt – slik at du enkelt og raskt kan ta aksjon på utestående fakturaer. Hvis en kunde ikke har et mobilnummer registrert, vil det neste tilgjengelige telefonnummeret bli valgt (unntatt faksnummer). For mer informasjon, se vår kb artikkel: How do I remind my debtors?

 

Automatisk utloggingstid er utvidet

IDEXX Animana lanserer et lengre tidsalternativ for automatisk utloggingstid, noe som ble introdusert i den siste versjonen av Animana. Et nytt utlogging-alternativ på 60 minutter er nå tilgjengelig og kan velges av klinikkadministratorer under Innstillinger> Generelle innstillinger> Automatisk utloggingstid. For mer informasjon, se vår kb artikkel: How do I change the automatic log out time?

 

Forhindre uønsket tap av data med Animana’s auto-lagring funksjonalitet

Animana’s auto-lagring funksjonalitet vil automatisk forhindre uønsket datatap når du fyller ut skjemaer som Generell konsultasjon, e-post og hesteundersøkelser. Den kan aktiveres under Innstillinger> Generelle innstillinger> Historikk. Klinikkadministratorer kan definere tidsintervallet for hvor ofte data skal lagres. For mer informasjon, se vår kb artikkel:  General setttings.

 

Finansiell forberedelse for 2019

IDEXX Animana hjelper deg med forberedelsene for slutten av året – fra 1. januar 2019, vil du kunne kopiere journaloppføringer fra et tidligere år, slik at oppføringene kopieres med hovedboknummer knyttet til tilsvarende år. I tillegg, har vi også løst en liten feil for betalingsforskjeller – under Ekstra> Finansiell> Kontoplan, er hovedboknummer for betalingsforskjeller nå korrekt vist på debitor-siden. For mer informasjon, se vår kb artikkel: How do I add an entry to an accounting journal?

 

Vi håper du liker å jobbe med de nye funksjonene og forbedringene vi har introdusert i IDEXX Animana 3.19. Hvis du har spørsmål om noen av endringene i 3.19, nøl ikke med å sjekke kunnskapsbasen eller ta kontakt med Animana kundestøtte.