Hva er toveis integrasjon?

Når du implementerer toveis, diagnostisk integrasjon, vil rekvisisjoner og resultater flyte sømløst frem og tilbake mellom klinikkens journalsystem (der rekvisisjonen for en prøve blir opprettet og resultatene blir mottatt) og dine analysemaskiner.

Alle integrasjoner er ikke like. Ekte toveis integrasjon har følgende muligheter som gjør klinikkens arbeidsflyt mer effektiv:

  1. Legge inn en diagnostisk test på klinikkens analysemaskiner direkte fra systemet uten at du trenger å skrive inn pasient- eller eieropplysninger på nytt i løpet av prosessen.
  2. Motta og sende resultater automatisk til pasientjournalen.

Hvorfor trenger du toveis integrasjon?

IDEXX Animana toveis integrasjon gir deg følgende fordeler:

  • Mer effektiv arbeidsflyt ved at prosessen blir automatisert og de manuelle trinnene utgår.
  • Feil knyttet til manuell inntasting blir så og si borte.
  • Forbedrer klinikkens beslutninger gjennom komplette pasientrapporter og direkte tilgang til pasientens historikk og trender innenfor IDEXX VetConnect® PLUS.

[printfriendly]