Animana 3.11 inneholder flere nye funksjoner og endringer for å forbedre Animanas brukervennlighet, inkludert en ny funksjon med autofullføring som gjør det enklere å finne og tildele brukere i kalenderen og muligheten til å sende lengre tekstmeldinger. I denne utgaven har vi også gjort det enklere å se betalingsbeskrivelser i kundehistorikken og betalingsfanen. I tillegg har vi introdusert automatisk filtrering på debitor- og ufakturert-sidene for direkte visning av gjeldende plassering og lagt til nye muligheter for eksport av revisjonsloggen som en .csv-fil.

Vi anbefaler på det sterkeste at du leser gjennom utgivelsesnotatene nøye for å holde deg oppdatert på endringene som er gjort. For mer informasjon, se de ulike artiklene i kunnskapsbasen som er koblet i dette dokumentet, eller kontakt din lokale kundestøtte på idexx-animana-support-nordics@idexx.com

Autofullfør i kalender og oppgaver

For å redusere tiden du bruker til å bla gjennom lister på jakt etter dine kollegaer har vi begynt å introdusere felt med autofullfør til flere områder av Animana. I 3.11-utgaven vil dette være i kalenderen og oppgavene.

Når du tilordner en oppgave eller oppretter en avtale begynner du bare å skrive inn i feltet “tilordne til” og du vil se en liste over forslag i feltet under. Du kan se et skjermbilde under.

Vi vil fortsette å legge til flere felt med autofullfør i Animana i fremtidige utgaver.

Lengre tekstmeldinger

I disse dager er tekstmeldinger en effektiv form for kommunikasjon. Vi anerkjenner behovet for å kunne sende nyttige og klare meldinger til kundene dine. Derfor har vi lagt til muligheten for å opprette og sende lengre tekstmeldinger i Animana 3.11.

Du kan nå sende meldinger på opptil 1377 tegn (tilsvarende 9 SMS) på en gang i en enkelt tekstmelding. En tegnteller vil være synlig under tekstboksen for å gi oversikt over hvor mange SMS som er nådd i en gitt beskjed, og du kan også se siden Ekstra >Markedsføring >Oversikt over sendte SMS for en oversikt over sendte tekstmeldinger og en teller for antall SMS du er belastet for.

Vær oppmerksom på at tegngrensa gjelder for de fleste karakterer du daglig bruker i dine påminnelser, men bruk av enkelte spesialtegn kan redusere grensen per melding til 70 tegn. For mer informasjon om denne funksjonen og detaljene rundt fakturering, se vår artikkel i kunnskapsbasen angående tekstmeldinger (på engelsk).

Brukerkoder for bedre sporing av betalinger

I Animana 3.11 er det enklere å se hvilke brukere som har mottatt hvilke betalinger, samt å se betalingsbeskrivelser.

For å hjelpe deg med å opprettholde en bedre oversikt over klinikkens betalinger har vi lagt til brukernavn og brukerkoder til flere områder av Animana som omhandler sporing av betalinger, for eksempel i Kundehistorikken, Dagsoversikten og Balanse kontant/bank-menyene.

For hver betaling som behandles av en bestemt bruker, vises brukerens kode ved siden av betalingen, som i skjermbildet nedenfor. Vær oppmerksom på at du må tilordne brukerkoder i Innstillinger> Generelle innstillinger> Brukeradministrasjon for at disse kodene skal vises.

I tillegg, for å gi mer nøyaktighet og synlighet, har vi lagt til en unik betalingskode for hver betaling i 2017, og alle nye betalinger vil fra nå av automatisk ha en unik betalingskode.

For mer informasjon, se vår artikkel i kunnskapsbasen om betalinger (på engelsk).

Et annet tiltak vi har tatt i 3.11 for å gi deg en bedre oversikt over betalinger er å vise betalingsbeskrivelser i flere områder av Animana. Når du legger til beskrivelser for betalinger, vil betalingsbeskrivelsen nå vises i kundehistorikken når avkryssingsfeltet «betaling» er krysset av, samt i betalingsfanen på fakturaen, som i skjermbildet nedenfor.

Trenger du en gjennomgang på hvordan du tar og administrerer betalinger? Sjekk våre artikler i kunnskapsbasen (på engelsk): how to process payments while creating an invoice og how to process payments on existing invoices.

Bedre organisering og oppfølging av oppgaver

Akkurat som med utbetalinger har brukerkoder blitt lagt til i oppgaver i 3.11. Nå når du ser en personlig eller generell oppgave vil den inneholde brukerkoden til brukeren som opprettet oppgaven, samt datoen og klokkeslettet den ble opprettet som vist på skjermbildet nedenfor.

Oppgaver kan sorteres på flere nye måter, inkludert feltene ‘type’, ‘dato og’ laget av ‘. Merk: I en oppdatering etter 3.11 vil vi legge til en «opprettet» -kolonne og filtrering, slik at du også kan filtrere på kolonner. Følg med, for forandringen kommer snart!

For å lære mer om hvordan du oppretter og administrerer oppgaver, se vår artikkel i kunnskapsbasen (på engelsk).

Gjeldende plassering som standard for raskere lasting av Debitorer og Ufakturerte-siden

Når du ser på Debitorer eller Ufakturerte-sidene, filtreres de automatisk til plasseringen av gjeldende sted du er logget på, i stedet for å laste inn alle oppføringer fra alle steder samtidig. Dette vil bidra til å øke effektiviteten ved å begrense mengden data som vises på siden samtidig, noe som gir deg mer kontroll over hvilke data som lastes inn først. Selvfølgelig kan du selv endre visningen manuelt for å vise andre steder etter behov ved å klikke på feltet «Filtrer på plassering» på siden Ufakturert eller feltet «Fakturasted» på Debitorer-siden.

Eksporter revisjonslogg som csv

For admin-brukere: Når du ser revisjonsloggfilen vil du se et tilleggsalternativ som lar deg laste ned loggen som en .csv-fil.

For mer informasjon, se vår artikkel i kunnskapsbasen om revisjonsloggen (på engelsk).

Vi håper du liker å jobbe med de nye funksjonene og forbedringene vi har introdusert i Animana 3.11. Har du spørsmål om noen av endringene i 3.11 så anbefaler vi at du sjekker kunnskapsbasen eller kontakter Animanas kundestøtte.