IDEXX Animana er glade for å annonsere versjon 3.10.

I denne utgaven har vi fokusert på å forenkle måten du håndterer utestående fatkura, i tillegg til å gi deg oversikt fra flere kunder samtidig.

Vi anbefaler at du leser gjennom notatene for denne utgaven slik at du er oppmerksom på endringene. For mer informasjon, ta gjerne kontakt med kundestøtte på idexx-animana-support-nordics@idexx.com.

 

Høydepunkter for ny utgave av Animana  – Versjon 3.10

I denne utgaven gir vi siden for utestående faktura en oppgradering som gjør den enklere å navigere og mer relevant for administrasjon av klinikken. Du vil se nye kolonner, samtidig som du har mer fleksibilitet til å sortere faktura i både nye og gamle kolonner.

Her ser du hva vi har forbedret på siden for utestående faktura i versjon 3.10:

  • Nye filtreringsvalg. Brukere kan nå filtrere utestående faktura basert på plassering, dato og flere andre kolonner øverst på siden.
  • Nye kolonner for bedre organisering av utestående faktura. Dette inkluderer eldste utestående faktura, forrige måneds faktura, kundeplassering og e-post, som alle kan brukes for å sortere dine utestående faktura.
  • Totalt skyldig beløp. Brukere vil nå se den totale utestående summen i utestående faktura nederst på siden under “utestående balanse”. Dette beløpet vil oppdateres så snart du legger til filtrene, som da vil vise utestående beløp for valgt datointervall.
  • Fjerning av eksport i PDF. Som en del av teknisk opprydning har denne funksjonen blitt fjernet. Dette gjennomføres for å gi plass til fremtidige forbedringer som vi for øyeblikket jobber med, med tanke på hvordan du kan eksportere utestående faktura i Animana.

Ville det ikke vært praktisk om du kunne generere enkle lister som gir oversikt over utestående faktura fra flere kunder samtidig? Nå kan du det! Etter forespørsler fra flere Animana-brukere har vi også bygget en ny funksjon som gjør det mulig å laste ned og skrive ut listene fra flere kunder (i partier), direkte fra utestående faktura-siden.

Dette sammenfaller med flere andre mindre justeringer som vi har gjort i versjon 3.10, blant annet:

  • Ny side med batch-oversikt. Her kan du skrive ut oversikten over din nye ‘batch’. Denne oversikten kan lastes ned som zip-filer, med opp til 50 lister per PFD-fil. Trykk på følgende link for å lære mer om hvordan du oppretter, laster ned og pakker ut flere oversikter ved bruk av denne funksjonen.
  • Topp- og bunntekst for oversikt. Topp- og bunntekst på oversikten vil nå vise klinikkens plassering hvor kunden er basert, i stedet for klinikkens plassering hvor Animana-brukeren opprettet oversikten.
  • Oversiktsdato vises i pasientfilen. Når du oppretter en oversikt, vil en linje med oversiktsdato nå vises i oversiktslinken i kundehistorikken.