New Features

SkyVets kan hermed informere om den nye versjonen av Animana v0.2.5

Utgivelsen av denne oppdateringen har en variasjon av nye funksjoner og forbedringer til Animana. Vennligst les oppsumeringen nedenfor for mer informasjon, eller kontakt support teamet ditt.

  • Skreddersy maler. Det er nå mulig å få dato, tid og bruker til å vises automatisk når du skreddersyr nye maler.

  • Bedre rapportering av inaktive produkter. I rapporter (Ekstra > Rapporter), blir inaktive produkter nå vist i deres orginale produktgruppe.

  • Rapportering på prisøkninger/tillegg på produkter. Vi har oppdatert våre rapporterings verktøy (Ekstra > Rapporter) sånn at du nå kan velge å bare vise «prisøkninger» og «beløp uten pisøkninger» på produkter.

  • Markedsføringsfiltrering nå på rase. Når markedsføringsfiltreringen benyttes (Ekstra > markedsføring), kan du nå også filtrere på rase.

  • Forbedring av søk på fornavn og etternavn. Søkefeltet på menylinjen har blitt enda bedre – du kan nå benytte mellomrom for bedre å søke navn på kundene, som f.eks. «Ola Hansen»,  «Hansen Ola», «Ol Ha», eller bare «O H» vil matche kunden Ola Hansen.