New Features

SkyVets kan hermed informere om den nye versjonen av Animana v0.2.7

 • Kalender – velg hvilke kalendere som du ønsker skal vises.
  Vi har forbedret måten du kan velge hvilke kalendere som er synlige under kalendergruppen. Ved å aktivere «kalendere» boksen per kalender  (Ekstra> Generelle innstillinger> Kalender Grupper> [velg den ønskede kalendergruppen] > [rediger]>). Når innstillingene er utført til den ønskede kalendergruppen, vil du i kalenderen nå se et vindu på venstre side med utvalg av kalendere, og du kan markere hvilke kalendere som du ønsker skal være synlig for deg.
 • Skreddersy maler til bruk i både kunde historikk og pasient journal. Siden introduksjonen har vi løpende utviklet mulighetene til å skreddersy maler/skjemaer i systemet (help.animana.com/nb/kb/skreddersy-maler/) basert på tilbakemeldinger fra brukerne våre. I denne nye versjonen introduserer vi to nye muligheter. Det første er at de skreddersydde malene/skjemaene nå også er tilgjengelige fra kunde historikken (og ikke kun pasient journalen som tidligere). Det andre er at du nå kan velge å få din skreddersydde mal/skjema til å ligge fast i toppen av pasient journalen/kunde historikken (da velger du «vis øverst» når du oppretter malen/skjemaet). Dermed vil den informasjonen du fyller ut i denne mal/skjema alltid bli liggende øverst, rett under påminnelser.
 • Prisgrupper – enklere prisregulering. Om du benytter prisgrupper, kan du redigere priser direkte fra siden med prisgrupper (ekstra> produkter> oversikt prisgrupper). Du skal være oppmerksom på at du må  klikke på «lagre» for å oppdatere den nye prisen.
 • Nytt hjelp link. Mens vår kunnskapsbase (help.animana.com/nb/) vokser, har vi forandret hjelp linket, sånn at det fører deg til den nye nettsiden. Om du  skulle stå fast eller gjerne vil vite mer om Animanas funksjoner kan du følge linket til Animana kunnskapsbase og gjøre et rask søk. Du er naturligvis også velkommen til å kontakte supporten vår. På nåværende tidspunkt er det bare en liten del av kunnskapsbasen som er oversatt til norsk. Men det er også mulig å finne informasjon på engelsk, dansk, svensk, tysk og nederlandsk.
 • Legg til forsikrings informasjoner under pasient informasjonen.
  Du kan nå se om en pasient er forsikret. Under pasient informasjonen, finner du et felt, hvor du kan markere at pasienten er forsikret, ved å velge forsikringselskap og notere forsikringsnummer.
 •  Kombiprodukter i pasient journalen. Vi har ryddet opp i visningen av kombiproduktene i pasient journalen, sånn at du nå kan skjule sub-produktene og bare se kombiprodukt navnet. Klikk på (+/-) knappen til venstre for kombi produktets navn i pasient journalen/kunde historikk for å kontrollere oversikten din.
 • Legg til medisinens administrasjons metode (produkt). Du har tidligere kunne legge til  administrasjons metoden på besetning(via loggboken), men nå kan du også gjøre dette på andre pasienter. Når du legger til  et produkt, vil du nu se en ‘administrasjons’ drop-down meny, hvor du kan velge den relevante metoden.
 • Del inntekts rapporter på produktgrupper. Nå kan du få inntekts rapportene dine delt på produktgrupper. Kontakt supporten vår for mer informasjon om denne funksjonen.