New Features

IDEXX Animana lanserer nå v2.9. Denne versjonen inkluderer flere nye funksjoner og forbedringer – Vi har notert noen av dem nedenfor. Om du ønsker mere informasjon, er du velkommen til å kontakte vår nordiske support på idexx-animana-support-nordics@idexx.com.

 • Brukernes roller (tillatelser) og menyer er oppdatert
  På grunn av forbedringer i måten Animana håndterer brukernes roller, vil det ikke lengre være mulig for en bruker som ikke har tillatelse til å se et menyelement, å se det spesifikke menyelementet. Dette forenkler menyen ved kun å vise hva som er relevant for en bruker –  Brukerens adgang til områder av systemet er ikke endret – brukeren kan se mindre, men brukerens adgang er fortsatt den samme! Ikke glem at brukerens rolle blir administrert ved å gå til ekstra > generelle innstillinger> rolleadministrasjon, og at brukere blir tildelt roller ved å gå til ekstra> generelle innstillinger> bruker administrasjon (dette om du har adgang).
 • Tillatelse til å legge til betalinger på lukkede fakturaer.
  Når du registrerer transaksjoner (regnskap> balanse kasse/bank), kan du nå velge å vise fakturaer som er lukket når du legger til en ny transaksjon – slik at du kan registrere betalinger mot dem. Marker firkanten «vis også betalte fakturaer for regnskapsåret» og velg det ønskede regnskapsåret. Siden vil nå oppdatere de synlige  fakturaene.
 • Flere flettekoder tilgjengelig 
  Når du oppretter maler (f.eks til brev eller e-post  under ekstra> generelle innstillinger> administrer innhold ), kan du velge følgende nye felt; kundens mobilnummer, kundens fødselsdato, og personnummer.
 • Forbedret rapportering på produktene opiater
  Vi har forbedret våre rapporter til opiat produkter. Kan finnes under ekstra> rapporter> rapport opiat, du kan nå filtrere via produkt, plassering og dato
 • Tilpass dokument nummerering til betalinger
  Du kan konfigurere formatet til alle betalings- og bokføringstransaksjoner. Nummereringssystemet kan defineres ved et prefiks, år, startnummer, og lengde på nummer, for eksempel, kan du opprette XYZ-YYYY-00001, eller ABC-YYYY-01 ordninger. Denne klinikk dekkende innstillingen kan aktiveres ved å kontakte supporten vår.
 • Nye profiler lagt til Vetscan VS2 analysator
  Avian/ Reptilian og intensiv profilene er nå lagt til Animana, til VS2 analysatoren.
 • Produkter fra FEST listen er oppdatert
  Vi har nå oppdatert FEST medisin listen for å inkludere både human og veterinærprodukter.