Du har kanskje lest eller hørt om personvernforordningen (EUs nye personvernlov) i nyhetene, eller kanskje klinikkens programvareleverandør nylig har bedt deg om å samtykke reviderte vilkår og betingelser. Uansett årsak, så lurer du kanskje på hva personvernforordningen er og hvilken betydning det har for din veterinærpraksis.

Fra og med mai 2018, vil være et stort skritt mot harmonisering og sammenfletting av nasjonale lover som for tiden dekker alle EU-land og det gir endringer som vil påvirke eiere av små bedrifter som veterinærklinikker som samler og behandler personopplysninger. På personvernforordningen sin nettside står det følgende: “Målet med personvernforordningen er å beskytte alle EU-borgere mot brudd på personvern i en stadig mer datadrevet verden som er svært annerledes enn da 1995-direktivet ble etablert.”

Mai 2018 kan virke langt unna, men sannheten er at det nærmer seg med stormskritt. Hvis dette er første gang du hører om personvernforordningen, eller hvis du trodde at det nye direktivet ikke gjaldt for din bransje, må du lese denne artikkelen og lenkene den inneholder nøye.

Hva vil personvernforordningen bety i praksis for Animana-brukere og andre klinikkeiere? Under kan du finne svarene på noen grunnleggende spørsmål klinikkeiere kan ha omkring personvernforordningen, samt nyttige lenker for å finne mer informasjon spesifikt for ditt land.

Slik kan veterinærklinikker forberede seg på personvernforordningen

Personvernforordningen vil erstatte nettet av nasjonale lover som for tiden regulerer databeskyttelse i EU-landene.
Generelt er det viktig å merke seg at mer ansvar vil bli lagt på skuldrene til ‘datakontrollører’ – enheter som din praksis som innhenter og bruker personlige data for den grunnleggende driften av sin virksomhet – samt på «databehandlere» som IDEXX Animana som behandler dine og dine kunders data på dine vegne.

Når, hvor og for hvem gjelder personvernforordningen?

Personvernforordningen vil tre i kraft i mai 2018.

En av de største forandringene som blir innført ved den nye forskriften, er dens økte territoriale omfang. Mens det tidligere lovverket var spesifikt for hvert land og ofte skapte forvirring for organisasjoner som arbeider over landegrensene, gjelder den nye forskriften for enhver bedrift som benytter EU-innbyggeres personopplysninger.

Hva skjer dersom jeg ikke overholder direktivet?

Straffene under personvernforordningen er strenge. Du kan finne ytterligere informasjon om straffene på personvernforordningen.

Hvilken betydning har personvernforordningen for Animana?

Som databehandlere, behandler Animana personlige data på dine vegne og er også underlagt overholdelse av personvernforordningen.

Selv om funksjonalitetene til Animana ikke endres, vil skriften om disse funksjonalitetene som vi er pålagt å tilby, bli endret. Personvernforordningen krever at datakontrollører og databehandlere har en databeskyttelsesavtale på plass som beskriver rettighetene og forpliktelsene for hver part. For å være klar for personvernforordningen-implementeringen, har Animana derfor oppdatert sine generelle vilkår og betingelser og utarbeidet en frittstående avtale for databeskyttelse. Hvis du er klinikkeier eller daglig leder, vil du snart motta en kopi av både oppdaterte vilkår og betingelser, og den frittstående databeskyttelsesavtalen fra Animana.

Hvor kan jeg lære mer om personvernforordningen og hvordan det vil påvirke min praksis?

Din beste kilde til oppdatert og nøyaktig informasjon om personvernforordningen, er EUGDPRs egen nettside.

For mer spesifikk informasjon om personvernforordningen og dens tilknytning til Norge, se informasjon på den norske regjeringens nettside om personvernforordningen.

Sist, men ikke minst, bør du ta kontakt med din juridiske rådgiver når det gjelder personvernforordningen så snart som mulig. Ikke vent til mai med å forberede deg!